Pouzdra.cz

Reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců. K reklamaci je nutné doložit doklad o koupi zboží a seznam závad, které zboží vykazuje. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po jeho předání, nešetrným zacházením, jiným než obvyklým způsobem používání a působením vyšší moci. Při oprávněné reklamaci vymění prodávající kupujícímu zboží za nové. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, dostane kupující reklamované zboží zpět. Ostatní ustanovení se řídí obchodním zákoníkem.

Reklamace_4116ed68aa.pdf

Kliknutím na ikonu PDF dokument otevřete. Poté jej můžete stáhnout a vytisknout.